نمایندگی مجالس تعزیه خوانی حسینیه قودجان
ریز برنامه و نقش ذاکرین مراسم تعزیه ۱۳۹۲حسینیه قودجان


  بر روی لینک سایت رسمی فروشگاه طنین تعزیه کلیک کنید

  www.tanintazyeh.comنوشته شده در تاريخ 92/01/23 توسط علی خسروی

ابزار رایگان وبلاگ